Nyt fra...

198 Nyheder 8 Nyt fra...

Pasning fra sommerferien 2017

Kære forældre.
Bakkehuset og Virring Skoles fritidstilbud går sammen om feriepasningen
fra sommerferien 2017.
 
Fællespasningen gælder for følgende perioder:
  • I uge 28, 29 og 30 i sommerferien (2017)
  • Den 31. december + dagene mellem jul og nytår (2017)
  • Tre dage op til Påske (2018)
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag(2018)
 
Pasning i skolelukningsperioder (efterårsferie, vinterferie mm.)kræver tilmelding.
Tilmelding foregår på Intra to måneder før feriens afholdelse.
Tilmeldingerne er forudsætningen for at få det rigtige antal personale på arbejde,
mens børn og det øvrige personale får afviklet ferie.
Vi ønsker så mange timer som muligt til brug blandt børnene i hverdagene.
 
Venlig hilsen
Landsbyordningen Virring

08-03-2017 JH