Gækkebrevskonkurrence

Oskar 2.a, Lasse og Birk 6.a og Karoline 7.a er de heldige vindere af bibliotekets gækkebrevskonkurrence. De vandt på deres flotte udklippede gækkebreve og deres fine vers. Tillykke og god påskeferie!

Nyhed billede
 • ikon
  Jette Hedelund den 22-03-2018
  Kære forældre.
   
  På skolebestyrelsens årsmøde i går den 23. marts var der rigtig mange interesserede forældre, som gerne tilbyder deres arbejdskraft ind i skolebestyrelsesarbejdet.
   
  Skolebestyrelsen mangler 3 medlemmer og 2 suppleanter, men vi er i den heldige situation, at der på opstillingsmødet i går blev opstillet 7 kandidater til de 5 pladser.
   
  DET BETYDER, AT VI SKAL AFHOLDE VALG
   
  De syv kandidater, der er opstillet, er:
  ·         Signe Haaning
  ·         Carsten Sandal Nielsen
  ·         Helle Myrup
  ·         Stefan Borre-Gude
  ·         Louise Sletskov
  ·         Tina Haabendal Kjærsgaard
  ·         Anna La Cour Lund
   
  Har du også lyst være med i skolebestyrelsen, kan du frem til den 3. april fremsende dit valgmateriale til skolens kontor. Der er vedhæftet en skabelon til dit personlige valgoplæg samt kort introduktion til skolebestyrelsens arbejde
   
  Den 5. april udsender vi valgmateriale med beskrivelse af kandidaterne samt en beskrivelse af afstemningsprocedurens hvordan og hvornår.
   
  Vi glæder os til et spændende valg.
   
  På skolebestyrelsens vegne
  Jette Hedelund
   
 • ikon
  Jette Hedelund den 21-03-2018

  Information om Den nationale trivselsmåling i folkeskolen for skoleåret 2017/18

   

  Kære elever og forældre

  Vi skal snart i gang med Den nationale trivselsmåling, som Undervisningsministeren på baggrund af forskellige pressehistorier valgte at udsætte.

  Hvorfor skal skolen lave en trivselsmåling?

  Et af målene med folkeskolereformen fra 2013 er at styrke elevernes trivsel. For at følge udviklingen og få viden om, hvad skolen kan gøre for, at alle elever trives, skal alle folkeskoler hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne. Trivselsmålingen er et vigtigt redskab for os som ledere og medarbejdere på skolen, fordi det giver os et godt grundlag for at identificere både de steder, hvor det går godt og hvor vi skal gøre en indsats for at eleverne trives bedre.

  Hvad er trivselsmålingen?

  Trivselsmålingen gennemføres ved et spørgeskema, som hver enkelt elev udfylder. Det består af 40 spørgsmål til elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse). Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) får 20 mere enkle spørgsmål. Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe, og de dækker bl.a. elevernes generelle skoletrivsel, faglige trivsel, sociale trivsel, oplevelse af støtte og inspiration samt ro og orden.

  Hvordan gennemføres trivselsmålingen?

  Som udgangspunkt gennemføres undersøgelsen ved, at eleven besvarer et elektronisk spørgeskema i undervisningstiden på skolen. I Skanderborg Kommune anvender vi Skolesundhed.dk som platform til at gennemføre trivselsmålingen.

  Alternativ mulighed for at svare på papirskema i 2018

  Undervisningsministeren har besluttet, at det i 2018, som en nødløsning, skal være muligt for en elev at besvare trivselsmålingen anonymt på et papirskema. Det er for at komme forældre i møde, som er utrygge ved, at deres barn besvarer trivselsmålingen elektronisk og hvor data overføres til Styrelsen for It og Læring til brug for statistiske analyser og forskning. Hvis I ønsker, at jeres barn skal besvare trivselsmålingen anonymt på papir, bedes I henvende jer til skolen inden trivselsmålingen igangsættes.

   

  I kan læse mere om Den nationale trivselsmåling i vedhæftede notat.

   

  Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte viceskoleleder Jesper Fransen for yderligere information.

   

  Med venlig hilsen

  Jette Hedelund

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
Ingen aktuelle dokumenter

Besøgstæller

685192