Daglig kontortid fra kl. 8.00-14.30
 
 
Kontoret
tlf. 8794 2660
Skoleleder Jette Hedelund
tlf. 8794 2661
Viceskoleleder Jesper frandsen
tlf. 8794 2662
Indskoling forberedelsesrum tlf.  8794 2675
Mellemtrin forberedelsesrum tlf.  8794 2670
Udskoling forberedelsesrum tlf.  8794 2663
UU-vejleder
tlf. 2183 4923
Skolebibliotek
tlf. 8794 2664
Servicemedarbejder
tlf. 8794 2666 eller 4011 3995
 
eller 4011 3996
Skolekantine
tlf. 8794 2667
Personalerum
tlf. 8794 2670
 
 
Hylke Skole
tlf. 8794 2676
Hylke SFO
tlf. 8794 2677
 
 
Kastaniehuset (SFO)
 
Kontakt 06.00-08.00, 16.00-17.00 og i ferier:
tlf. 2370 1354
Pusterummet (fritidsklub)
tlf. 3070 1870
Leder Bent Bjernemose
tlf. 4017 7706 eller 8794 2658
 
 
 
 
DII Bakkehuset (Virring)
tlf. 87942461
 
 
Børnehaven Tusindfryd (Hylke)
tlf. 87942021
 
 
Tandlæge på Stilling Skole
tlf. 8794 2830