Skolens fotoalbum

11-09-2017
tak for en god handel : )
13-12-2016
Alle elever på Virring skole var samlet i hallen til Lucia.
09-08-2016
Første skoledag for to nye børnehaveklasser
30-05-2016
16-08-2015
Den nye skolebygning blev indviet fredag d. 14. august. Alle elever på Hylke og Virring Skole var til indvielse af den nye skole i Hylke. Udover elever deltog mange af de borgere i Hylke, som har været med til at få projektet op at stå. Arrangementet blev et tilløbsstykke, med besøg og taler af både borgmester Jørgen Gaarde og undervisningsminister Ellen Trane Nørby
18-03-2015
indskolingen
16-12-2014
Tirsdag den 16. december blev eleverne orienteret om projekt: "Ventetid med drøn på". Projektet skal gøre skolens indgangsparti til et sted, hvor det er spændende at være og bevæge sig i. Eleverne blev opfordret til at komme med gode ideer til projektet.
12-12-2014
Fredag den 12. december holdt piger fra 3. og 8. årgang traditionen i live og "gik" Lucia for resten af skolens elever.
11-11-2014
Tirsdag den 11/11 kl. 11 (2014) kunne det afsløres, at Virring Skole har fået 1.600.000 kr. til projektet "Ventetid med drøn på". Skolens forhal og fritidskantinen skal omdannes til et venteområde, der giver mange muligheder for bevægelse. Det bliver spændende! Ombygningen påbegyndes i 2015.
27-06-2014
Også i år sluttede skoleåret med uddeling af junioridrætslederbeviser, svømmeprøver og cykelpokal. Der blev underholdt med sange af elever, lærerne opførte skuespil, og de sædvanlige sommerferieafslutningssange blev afsunget af fuld hals!
28-05-2014
Onsdag den 28. maj var det så sidste skoledag for 9.a og 9. b. Den blev fejret med udklædning, karameller og underholdning for de øvrige elever og lærerne. Og der var fodboldkamp mellem 9.klasse-eleverne og lærerne. Og hvem vandt mon?
09-05-2014
Også i 2014 lavede eleverne fra Pusterummet en fantastisk gøglerforestilling!
28-02-2014
Fredag den 28. februar holdt vi fastelavn. Mange flotte udklædninger og 10 tønder, der skulle slås ned. Udskolingen tyvstartede med tøndeslagning aftenen før, hvor der også var filmmaraton hele natten.
20-12-2013
Fredag den 20. december var der juleafslutning i samlingssalen. Der blev sunget julesange, koret underholdt, der blev uddelt præmier for bibliotekets store perlepladekonkurrence og sammenspilsholdet gav et nummer.
12-08-2013
Mandag den 12. august tog vi fat på det nye skoleår. Om morgenen kom alle de "gamle" elever og kl. 10.00 mødte de nye 0. klasser op til deres allerførste skoledag.
28-06-2013
Fredag den 28. juni afsluttede vi skoleåret 2012-2013. Også 9. klasserne var mødt op, selv om de var blevet sendt hjem tirsdag! Der blev sunget sange, koret underholdt, og der blev uddelt svømmebeviser, idrætslederdiplomer, cykelpokal m.v. Lærerne underholdt med skuespillet "Klods Hans", inden vi traditionen tro sluttede af med feriesangen.
19-06-2013
Torsdag den 30. maj havde skolens 9. klasser deres sidste skoledag. Den blev traditionen tro fejret med udklædning, karamelkastning, vandkrig i skolegården og fodbold mod lærerne.
12-06-2013
Onsdag den 12. juni var der rejsegilde på skolens nye udeundervisningslokale, som skolens servicemedarbejdere er ved opføre. Først holdt Jette Hedelund en lille tale, hvor hun fortalte om, hvorfor man holder rejsegilde. Derefter blev kransen sat op, og til slut var der is til alle eleverne.
05-02-2013
Lørdag den 2. februar var det 50 år siden, at Virring Skole blev indviet. Det blev markeret dagen før, hvor eleverne arbejdede med skolegang gennem 50 år. Dagen begyndte med en fælles opstart i samlingssalen med gårdopstilling som i 1962. Mange var udklædt i 60er tøj. Virring Skoles første skoleinspektør Gunnar Lundgård kom og sagde godmorgen, og der blev sunget morgensang og bedt fadervor. Så blev der arbejdet med de 5 årtier, skolen har eksisteret. Mellemtrinnet viste gymnastik fra Virring Skoles første år for de andre elever. Der var fællesspisning i hallen for alle, hvor udskolingen serverede landgangsbrød og gul sodavand. Vi sluttede skoledagen i samlingssalen, hvor Freestyle Phanatix viste breakdance og hiphop. Forestillingen var sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. Om eftermiddagen var der åbent hus, hvor skoleleder, borgmester og elevrådsformand holdt tale. Skolens kor introducerede Virring Skoles jubilæumssang og Fritidsklubben Pusterummet viste årets gøglerforestilling. Lørdag aften var der fest for 475 forhenværende elever, nuværende og tidligere ansatte. Det blev et brag af en fest med mange hjertelige gensyn!
22-01-2013
Tirsdag d. 22. januar afholdtes ”Store Læsedag”. Det var en anderledes skoledag, hvor der godt måtte være musik i ørerne og dyner på gulvet. ”Store læsedag” er en event, som sætter fokus på, hvor vigtigt de gode læseoplevelser er for at udvikle læselyst og gode læsekompetencer. Og det er jo igen forudsætningen for, at vore elever kan udvikle og dygtiggøre sig på mange andre felter! Det er også en dag hvor eleverne læser sammen og for hinanden. Nogle elever fordyber sig og blive optaget – og oplever den fantastiske følelse af at blive helt opslugt. Andre elever oplever at læsningen er en lidt for stille aktivitet, men alle nyder samværet og hyggen i klassen. I 2010 læste Virring Skoles elever i alt 35.823 sider på Store Læsedagen – og målet i 2013 er naturligvis højere. Der satses på 50.000 sider.
21-12-2012
Fredag den 21. december var det endelig sidste skoledag før jul. 0.-5. årgang var i kirke, mens de store elever spillede julebanko. Dernæst var der julehygge i klasserne, og alle sluttede af i sqmlingssalen. Her underholdt koret. Der var fællessange, 5. årgang underholdt med med oplæsning, 8. årgang med en tysk julesang og der blev uddelt svømmemærker
19-12-2012
Onsdag den 18. december var der julefest i Kastaniehuset og der blev afholdt MGP
13-12-2012
Traditionen tro "gik pigerne fra 3. og 8. årgang Luca" den 13. december.
22-11-2012
I uge 47 afholdt Virring Skole - traditionen tro - skolefest over tre aftener. Årets skolekomet (nej det er ikke en stavefejl!) var "Hodja in Space", som 6.klassernme opførte, og den blev en bragende succes! Efter komidien var der dans og sjove aktiviteter for de yngste elever.
26-10-2012
Torsdag den 25. oktober var det årets refleksdag. 0. - 6. årgang var samlet i samlingssalen. Anita Laustens fra Børneulykkesfonden fortalte om Årets Refleksdag og konceptet ’Refleksbetjentene’. Frands Fischer (Formand for Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune) fortalte omkring Kommunens fokus på trafiksikkerhed. Thue Birk fra OK-benzin fortalte om, hvordan OK gerne vil passse på børnene, og delte poser med reflekser ud til eleverne.
02-07-2012
Også i år var der afslutning i samlingssalen. Der blev sunget sange, uddelt beviser til juniortrænere, svømmemærker og cykelpokal. Og lærerne underholdt med et lille skuespil, Tossepose.
25-06-2012
I uge 24 var der faguge. Indskolingen var prærieindiianere og mellemtrinnet spillede bl.a spil i samlingssalen.
31-01-2012
Fra torsdag den 26/1 til fredag den 27/1 overtog forældrene undervisning og pasning af eleverne på Virring Skole. Det gav mulighed for at lærere og pædagoger kom på kursus sammen. Se her billederne fra opstart af undervisning fredag morgen.
21-12-2011
Så blev der holdt juleafslutning 2011. Først var de yngste elever i kirke, mens de ældste spillede julebanko. Så var der hygge i klasserne og til slut fælles afslutning i samlingssalen. Der var der underholdning af kor og minikonfirmander, uddeling af svømmemærker, en fællessang, inden Jette Hedelund ønskede os alle en glædelig jul.
25-11-2011
Så fik vi afholdt årets skolefest. Det blev som sædvanligt en bragende succes.
22-11-2011
Så er hele skolen igang med forberedelsen af årets skolefest. Se billederne!
10-10-2011
Uge 41 2011 var der bevægelsesuge på Virring Skole. Vi startede i samlingssalen med en morgensang. Så bevægede drengene sig til den ene side og pigerne til den anden. For drengene stod den så på boksning og for pigerne på zumba. I ugens løb var der bevægelse i alle fag Fredag sluttedes der af med løb og boldspil på Skolernes Motionsdag.
24-06-2011
Så gik der endnu et skoleår. Virring Skole sluttede af i samlingssalen, hvor der var uddeling af diplomer til idrætslederholdet , sommerferiesange, underholdning ved skolekoret, uddeling af svømmemærker og cykelpokal og skuespil ved lærerne.
07-06-2011
Torsdag den 26. maj havde 9. klasse deres sidste skoledag på Virring Skole. Det blev fejret med god underholdning, fodboldkamp med lærerne og masser af karameller og vand til de øvrige elever
05-05-2011
"Knuder og Knaster" I forbindelse med et landsdækkende projekt arrangeret af Danmarks sløjd- og håndarbejdslærerforeninger har Virring Skole valgt at deltage. 5. årgang har tværfagligt i håndarbejde/sløjd/engelsk lavet dukker til engelsk dukketeater og lavet små "skulpturer" i pil/træ/genbrugsmaterialer. 4. årgang har med udgangspunkt i broderi lavet cylinderformede beholdere. Udstillingen kan ses på Kvindemuseet i Århus (bag ved Domkirken) fra d. 6. til d. 27. maj.
16-03-2011
Tirsdag 15/4 deltog Virring Skoles kor i den kommunale kordag. Det var en rigtig god oplevelse for eleverne!
21-01-2011
Torsdag den 20. januar var hele dagen sat af til læsning. Man læste selv, og der var højtlæsning af lærere og en hyret skuespiller. 9. klasseeleverne læste også for de små elever. Alle klasser gættede på, hvor mange sider, der blev læst i alt på skolen. Resultatet blev 35.823, og det var 2.d, som havde det bedste gæt og vandt 500 kr. til klassekassen.
21-12-2010
Tirsdag den 21/12 havde vi sidste skoledag før jul. De yngste elever var i kirke. Imens spillede de store elever julebanko. Derefter var der hygge i klasserne. Vi sluttede alle af i samlingssalen. Koret sang for os, Jette læste julehistorie og vi sluttede af med at synge julesange.
08-11-2010
Fredagen før efterårsferien afholdt Virring Skole, traditionen tro, Skolernes Motionsdag. Først var alle ude at løbe. Dernæst var der boldspil og lege. Vi sluttede af med præmieoverrækkelse og med, at ønske hinanden god ferie.
05-10-2010
Mandag og tirsdag den 4.-5. oktober 2010 var der koncerter for alle skolebørn i Skanderborg Kommune. Arrangementet hed Musik i Tide.
23-09-2010
Ømborgen 3a 2010
11-08-2010
Onsdag den 11. august mødte 435 glade børn til første skoledag på Virring Skole. Der mødte også mange forældre. I år var det en special første skoledag, for det var også et velkommen til en ny skoleleder, Jette Hedelund. Jette fik en næsten kongelig modtagelse, og skolekoret bød velkommen med en sang. Der blev også sunget fællessang, Så fortalte Jette om, hvad hun glædede sig til i sit nye job. Der blev også tid til at glæde sig over en skole, hvor gange, fritdsordning og gymnastiksal er blevet renoveret hen over sommeren. 1.klasserne fik en plante fra deres venskabsklasser, 6.klasserne. Planter skal jo ligesom venskaber plejes. Så kunne eleverne hente deres skolebøger og gå igang med undervisningen.
26-06-2010
Hylke skole siger farvel til Anders
23-06-2010
Torsdag den 27. maj havde 9. klasse deres sidste skoledag på Virring Skole. Det blev fejret med karameller og lidt vand til skolens øvrige elever, underholdning i samlingssalen og en fodboldkamp mod lærerne.
08-06-2010
Tirsdag den 8/6 afholdt Virring og Stilling Skoler en håndbolddag for 5. og 6. klasserne. Der blev spillet en masse håndbold i skolernes haller!
21-05-2010
Tak for en fantastisk dag..
26-02-2010
Fredag den 26 februar 2010 havde Peter Rasmussen sin sidste arbejdsdag på Virring Skole. Eleverne tog afsked med ham i samlingssalen, og Virring Skoles Kor gav et par numre.
06-01-2010
Fra januar 2010 har Virring Skole et skolekor. Se billederne fra starten.
11-12-2009
Pigerne fra 8. årgang
07-12-2009
Ved skolefesten 2009 spillede 6. årgang "Aladdin". Også i år blev forestillingen en bragende succes!
30-11-2009
Udsmykning skolefest 09
09-10-2009
Fredag for efterårsferien afhold Virring SKole traditionen tro Skolernes Motionsdag. Der blev løbet, spillet bold og meget andet. De bedste løbere på hver årgang fik præmier. Se billederne
17-08-2009
I uge 34 2009 var der sundhedsuge på Virring Skole. Ugen blev indledt med et motionsløb, som gik gennem Pilbrodalen. Ugen bød på sund kost og andre sunde tiltag.
24-06-2009
Efter 34 år som børnehaveklasseleder på Virring Skole tog Else Skrubbeltrang afsked med børnene.
14-04-2009
4.a har arbejdet med dyr, og resultaterne er udstillet i biblioteket. 3.b har lavet fantasidyr.
23-02-2009
Mandag den 23. februar slog indskolingen katten af tønden. Se her hvordan:
16-02-2009
I faguge 6 2009 sang mellemtrinnet gospel.
29-01-2009
Torsdag den 30. januar var det Yrsa Jensens sidste arbejdsdag på Virring Skole. Vi siger tak for Yrsas kæmpestore indsats gennem 36 år på skolen og ønsker alt muligt held og lykke i det nye "liv".
16-12-2008
Også i år "gik pigerne fra 8. årgang Lucia."
21-11-2008
Også i 2008 havde vi fantastik skolefest med en forrygende skolekomedie, dans og sjove aktiviteter!
21-10-2008
Også i 2008 afviklede Virring Skole dagen med stor succes!
03-06-2008
9. klassernes sidste skoledag sluttede af med en fodboldkamp mod lærerne. Lærerne vandt selvfølgelig med 3-1.
05-12-2007
6.a ogb. laver skolekomedie - Smukke Sally
12-10-2007
Efter den obligatoriske løbetur på 5 km, deltog sleverne i mange forskellige sportsaktiviteter.
26-06-2007
I maj holdt 6.a og 6.b lyrikcafe.
27-02-2007
-
05-02-2007
Fælles faguge 2007