Ordensreglement
 
I Generelle regler:
1.       Du skal i al din færden på skolen udvise hensynsfuldhed og medansvar, således at skolen bliver et godt og trygt sted for alle.
2.       Enhver skade, du med vilje eller med grov uagtsomhed forårsager på skolens bygninger, inventar, undervisningsmidler og øvrige ejendele, vil dine forældre få forelagt med henblik på erstatning.
 
II Indendørsområder:
1.       Klasselokaler: Klassen har til enhver tid ansvaret for orden i klasselokalet.
a.       Der etableres en dukseordning
b.       Efter sidste lektion i lokalet:
·        sættes stolene op
·        tørres tavlen af
·        fejes gulvet
·        ryddes bordene
·        lægges materialer på plads i reoler og skuffer
2.       Faglokaler, herunder bibliotek: Må kun benyttes under opsyn/tilsyn af lærer. Se fagudvalgets regler.
3.       Gangarealer: Der må kun foregå stille og rolige aktiviteter. Der skal altid være fri passage.
a.       Overtøj, fodtøj, m.v. skal anbringes i garderobe eller på knage
 
III Udendørsområder:
1.       Du må opholde dig i hele frikvartersområdet (de indhegnede eller asfalterede områder)
 
IV Udgangstilladelse:
1.       Elever i 8. og 9. klasse må forlade skolens område i frikvarterer. Når elever forlader skolens område, er det helt og holdent på eget ansvar. Udgangstilladelsen kan inddrages, hvis der opstår større problemer pga. af samme.