Ordensregler
  1. Du skal i al din færden på skolen udvise hensynsfuldhed og medansvar, således at skolen bliver et godt og trygt sted for alle
  2. Elever er medansvarlige for det sociale miljø i klassen, for såvel egen som andres trivsel
  3. Enhver form for mobning, vold eller anden negativ handling over for kammerater eller medarbejdere er utilladelig.
  4. Eleverne skal respektere en god omgangstone. Krænkende, vulgær eller groft sprogbrug/kommunikation accepteres ikke
Elever i 8. og 9.klasse må forlade skolens område i frikvartererne. Når elever forlader skolens område erdet helt og holdent på eget ansvar.