Virring Skole - læring, fællesskab og glæde

 

I den verden, vi lever i, er det vigtigt, at vi bibeholder en levende skole i det nære miljø.
Skolen ser sig som en aktiv medspiller i lokalsamfundet og som en del af et demokratisk samfund.

Skolegangen på Virring Skole er et fælles ansvar for skole og hjem.

 
Vi vil kendes for:

·        At alle på Virring Skole tager del i fællesskabet

·        At børnene på Virring Skole viser og oplever at der er plads til forskellighed.

·        At børnene på Virring Skole oplever tryghed i hverdagen.

·        At børnene på Virring Skole styrkes i troen på eget værd via engagement og anerkendelse.

·        At alle børn på Virring Skole tilegner sig viden gennem faglige udfordringer

·        At børnene på Virring Skole har en hverdag med kreative, praktiske og musiske udfordringer.