Adresse:

 

Virring Skole

Skoletoften 11

8660 Skanderborg

 

 

Daglig kontortid fra kl. 8.00-15.00

 

E-mail: [email protected]

 

 

Kontoret
tlf. 8794 2660
Skoleleder
tlf. 8794 2661
Viceskoleleder
tlf. 8794 2662
Indskoling forberedelsesrum tlf.  8794 2675  
Mellemtrin forberedelsesrum tlf.  8794 2670
Udskoling forberedelsesrum tlf.  8794 2663
UU-vejleder
tlf. 2183 4923
Skolebibliotek
tlf. 8794 2664
Servicemedarbejder
tlf. 8794 2666 eller 4011 3995
 
eller 4011 3996
Skolekantine
tlf. 8794 2667
Personalerum
tlf. 8794 2670
 
 
Hylke Skole
tlf. 8794 2676
Hylke SFO
tlf. 8794 2677
 
 
Kastaniehuset (SFO)
 
Kontakt 06.00-08.00, 16.00-17.00 og i ferier:
tlf. 2370 1354
Pusterummet (fritidsklub)
tlf. 8794 2657
Leder Bent Bjernemose
tlf. 4017 7706 eller 8794 2658
 
 
DII Bakkehuset (Virring)
tlf. 87942461
Børnehaven Tusindfryd (Hylke)
tlf. 87942021
 
 
Tandlæge på Stilling Skole
tlf. 8794 2829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Virring Skole er en folkeskole, som ligger i Skanderborg Kommune. Virring Skole er en landsbyordning med tilhørende anneksskole og børnehave (Tusindfryd) i Hylke. Hylke Skole er en nybygget (2015), og har pt 45 elever i 0. - 2. kl. I Virring ligger DII Bkkehuset som også er en del af landsbyordningen.

Virring Skole er bygget i mange omgange.

Den ældste del stammer fra 1900. Her har fritidsordningen til huse.

Resten er bygget i årene 1962-2007. Der er nu hjem- og faglokaler til 2 spor. Desuden er der kantine og samlingssal med scene.

I dag er der ca. 450 elever på skolen. Der er elever fra 0. - 9. årgang. Elever på 0. - 2. årgang i den sydlige del af skoledistriktet går på Hylke Skole.

Elever i 0. - 3. årgang har mulighed for at gå i skolefritidsordningen Kastaniehuset, hvor der lige nu er indmeldt ca. 90 børn. Elever, som bor i den sydlige del af skoledistriktet, kan vælge at gå i Hylke SFO, hvor der lige nu er indmeldt ca. 42 børn.

Elever i 4. - 7. årgang har mulighed for at gå i juniorklubben Pusterummet, hvor der lige nu er tilmeldt ca. 80 børn.

Skolesundhedsplejerske har egne lokaler på skolen.

Virring Hallen er en del af skolen. Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening (VVUI) har klublokale ved hallen.

Derudover har Lokalarkivet eget lokale på skolen.

Skolens samlingssal og øvrige lokaler udlånes/udlejes til foreninger fra området og kommunen i det hele taget.